de straatnamen Noorderstraat en Kleinemeersterstraat 2019-12-11T08:12:44+00:00

Noorderstraat

Het zuidelijke gedeelte van de huidige Noorderstraat heeft niet altijd Noorderstraat geheten. Ook de inrichting van de straat in zijn geheel is niet altijd geweest zoals het nu is.

De huidige inrichting kenmerkt zich door een doorgaande verkeersroute aan de noordelijke zijde, een langzaam- en bestemmingsverkeerroute aan de zuidelijke zijde en daartussen een zone met groen en parkeren.

Tussen de beide verkeersroutes liep, tot aan de demping ervan in 1971, een water: het Winschoterdiep. Tot die tijd heeft het zuidelijke deel van de huidige Noorderstraat Zuiderstraat geheten.

Al in 1951 waren er plannen om het Winschoterdiep te dempen, niet alleen vanwege de wens tot centrumontwikkeling en vergroting van de verkeersveiligheid, maar ook omdat het diep een enorme stank veroorzaakte en onhygiënische toestanden met zich meebracht. In die tijd werd het diep namelijk ook gebruikt als ‘open riool’.

Kleinemeersterstraat

De Kleinemeersterstraat heeft niet altijd Kleinemeersterstraat geheten. Ook deze straat heeft wisselende inrichtingen gehad.

In de huidige situatie zijn er twee weghelften, welke gescheiden worden door een groenstrook.

Voorheen liep ook in deze straat, die destijds Molenstraat heette, een water: het Kleinemeersterdiep. Het Kleinemeersterdiep vormde de verbinding tussen het Winschoterdiep en het Kleinemeersterhoofddiep. Het Kleinemeersterdiep is reeds in 1941 gedempt, waarna pas in 1946 de westelijke weghelft werd aangelegd.